Who do you think MO1 is referred to by DOJ? Siapa yang anda fikir MO1 dirujuk oleh DOJ?

Should China Communications Construction Company (CCCC) be exempted from GST? Adakah syarikat China Communications Construction Company (CCCC) perlu diberi pelepasan daripada membayar cukai barang dan perkhidmatan (GST)?

Do you think the government will cheat in this coming election? Adakah anda fikir kerajaan akan menipu dalam pilihan raya ini?

Do you think Tun Dr Mahathir will win the Langkawi seat? Adakah anda fikir Tun Dr Mahathir akan memenangi kerusi Langkawi?

Do you want Jho Low to be caught? Adakah anda mahu Jho Low ditangkap?

Are you going out to vote on May 9, 2018? Adakah anda keluar mengundi pada 9 Mei, 2018?

Which one would you vote for? Yang mana anda akan mengundi?

Do you agree that the contract awarded to China companies should be reviewed and negotiated again when opposition wins GE14? Adakah anda setuju bahawa kontrak dengan syarikat China perlu dikaji semula dan dibincang semula apabila pembangkang menang PRU14?

Who do you think makes a better Prime Minister / Siapakah Boleh Menjadi Perdana Menteri Yang Lebih Baik?

Is Malaysian educational system good / Adakah sistem pelajaran Malaysia baik?